همه چیز به زیبایی تمام خواهد شد.

در سکوتی مطلق

و سیاهی برایم،

چنان زیبا خواهد شد،

که سپیدی معنایی نخواهد داشت،

و سرما

چنان دلپذیر،

که گرما برای همیشه

فراموش خواهد شد.

و خواب های بدم

و خواب های شیرینم

برای همیشه

بی تعبیر خواهند شد.

و نام کوچکم

بسته به صدای تو،

زیبا یا زشت خواهد شد.

و قلبم

بنا به خواست تو

تیره یا روشن....

 

و صدای زیبای تو

که جدا از نام من،

همیشه زیبا خواهد بود

و

شعرم

که همیشه تلخ و آشفته...

تا انتهای عمر کاغذهای زرد.

 

 

 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید